HOME

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Plan na wodę - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

MARKETING CYFROWY
Woda jest najważniejsza. Woda to przyszłość. Woda to życie. Do takich haseł zdążyliśmy się przyzwyczaić, bo towarzyszą nam w życiu codziennym. Słowo „woda” jest teraz odmieniane przez wszystkie przypadki tak często, że temat lekko spowszedniał, a idea jakby gdzieś umknęła. Dlatego kompleksowy i wielowymiarowy projekt, jakim jest współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, to dla nas olbrzymie wyzwanie i ciągły sprawdzian kompetencji.

ODPOWIEDNIA TREŚĆ I WŁAŚCIWA FORMA

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie co sześć lat opracowuje plany gospodarowania wodami dziewięciu obszarów dorzeczy na terenie naszego kraju: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej. Organizacja zajmuje się ochroną zasobów wodnych i ograniczaniem negatywnego wpływu działalności człowieka na ich jakość i ilość. Tyle teorii. Naszym zadaniem jest pokazywanie, jak działalność tej rządowej agencji wygląda w praktyce.  

Kluczowa jest różnorodność przekazu: innego rodzaju formę stosujemy w komunikacji z instytucjami i przedsiębiorcami, a inną w informacjach skierowanych do statystycznego Kowalskiego. Inaczej przedstawiamy sprawy ważne dla całego kraju, a inaczej – dla poszczególnych regionów. Druga sprawa, od której zależy efektywność naszych działań, to określenie wspólnego mianownika dla wszystkich przekazów – w tym przypadku jest to zaangażowanie odbiorców w temat. Mówimy: „Każdy z nas, również Ty, ma wpływ na jakość wody w naszym kraju. To także od Ciebie zależy los przyszłych pokoleń”. Trzecia rzecz – tworzenie jasnych i zrozumiałych komunikatów. Do tego potrzebne jest przekładanie trudnego, urzędowego języka specjalistycznego na przystępny dla odbiorcy.  

MULTICHANNEL MARKETING W PRAKTYCE

Oprócz stworzenia właściwej treści, ogromne znaczenie ma dobór formy przekazu. Z racji na społeczne znaczenie działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zależy nam na tym, by nasze informacje regularnie docierały do możliwie najszerszej grupy odbiorców. I tu świetnie sprawdza się klasyczny marketing wielokanałowy: ulotki, plakaty, animacje, filmy, instrukcje, strona internetowa w języku polski i angielskim, newsletter, biuro prasowe – to tylko najważniejsze elementy szerokiego wachlarzu naszych działań. Pandemia COVID-19 sprawiła, że w 2021 roku dołączył do niego kolejny: cykl piętnastu spotkań online prowadzonych na żywo z nowoczesnego, profesjonalnego 2 Sides Studio, które sami stworzyliśmy! Z odbywających się na żywo konsultacji skorzystało ponad 1200 uczestników, którzy zadali ekspertom łącznie około 150 pytań. To wszystko pokazuje, że stawiamy na konkrety i nie lubimy lać wody. Nawet w temacie wód.